dzieci

dzieci

czwartek, 22 kwietnia 2021

 AKCJA "ŻONKILE"W tym roku Muzeum POLIN przypomina o rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim sprzed 78 lat, lecz także podkreśla rolę, jaką odegrały w nim kobiety.
 Żydówki w czasie powstania kolportowały nielegalną prasę, zajmowały się  rannymi, były łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku, zarówno w samym getcie, jak i poza jego murami. 
Historia powstania w getcie warszawskim to nie tylko historia walczących mężczyzn.

Charakterystycznym elementem są małe papierowe żonkile, które mieszkańcy Stolicy przypinają do ubrań.
 Ten żółty kwiat stał się symbolem pamięci o poległych powstańcach z warszawskiego getta.

Powstanie było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko hitlerowcom, jak również pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej przez Rzeszę Europie. W każdą rocznicę Powstania w getcie warszawskim żonkile kładł pod pomnikiem Bohaterów Getta Marek Edelman - ostatni przywódca zrywu. Akcja żonkile towarzyszy więc uroczystościom ku czci ofiar.Irena Sendlerowa