dzieci

dzieci

wtorek, 23 listopada 2021

 

Szyszka i grzyb"Na­dę­ta sie­dząc szysz­ka na wy­nio­słej so­śnie
drwi­ła so­bie raz z grzy­ba, że tak ni­sko ro­śnie.
Wiatr wio­nął, szysz­ka spa­dła i rze­kła w po­ko­rze:
Czym kto wy­żej wznie­sio­ny, ła­twiej upaść może."


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz