dzieci

dzieci

niedziela, 22 marca 2020

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa".

   Artykuł 1, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Dzień ten jest okazją do przypomnienia, że wielu ludzi na całym świecie, także w Europie i w Polsce, doświadcza dyskryminacji w życiu prywatnym i publicznym wyłącznie ze względu na swoją przynależność rasową.
 Niesprawiedliwość jaką niesie ze sobą dyskryminacja rasowa sprawiła, że jej likwidacja stała się celem działalności ONZ.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz